هادی حاجیانی

هادی حاجیانی

هادی حاجیانی متولد سال 1365، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی است.

کتاب های هادی حاجیانی

حقوق نمایندگی