جیمز ال. مریام

جیمز ال. مریام

دکتر جیمز ال. مریام (1917-2000) به عنوان یکی از برترین مربیان مهندسی در نیمه دوم قرن بیستم در زمینه مکانیک مهندسی شناخته شده است. وی مدرک کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری خود را از دانشگاه ییل دریافت کرد او اولین تجربه صنعتی اش را با هواپیماهای پرت و ویتنی و شرکت جنرال الکتریک داشت.

کتاب های جیمز ال. مریام

ایستایی


دینامیک


استاتیک