رنه فستر کراتز

رنه فستر کراتز

رنه فستر کراتز، دکترا، زیست شناسی را در کالج اجتماعی اورت تدریس می کند. دکتر کراتز دارای مدرک دکترای گیاه شناسی از دانشگاه واشنگتن است. او با دانشمندان دیگر و معلمان K-12 کار می کند تا برنامه های درسی علوم را توسعه دهد که با استانداردهای یادگیری ملی و آخرین تحقیقات در مورد یادگیری انسانی هماهنگ باشد.

کتاب های رنه فستر کراتز

زیست شناسی Dummies