فردیناند پی بیر

فردیناند پی بیر

فردیناند پیر. بیر (8 اوت 1915-30 آوریل 2003) استاد فرانسوی مهندسی مکانیک در دانشگاه لیهای بود. او بیشتر دوران کار خود را به عنوان عضوی از دانشکده در دانشگاه دانشگاه لیهای گذراند، جایی که به عنوان رئیس بخش‌های مکانیک و مهندسی مکانیک خدمت کرد. مهمترین سهم وی همکاری مشترک چندین کتاب درسی در زمینه مکانیک بود که در آموزش علم مهندسی به خصوص مهندسی مکانیک و مهندسی عمران مورد استفاده گسترده قرار گرفته‌است. 

کتاب های فردیناند پی بیر

استاتیک


دینامیک