سایمون آندرداون

سایمون آندرداون

من استاد انسان شناسی زیستی در دانشگاه آکسفورد بروکس هستم که در آنجا تدریس، تحقیق و نوشتن در مورد تکامل انسان می کنم. پژوهش من بر روی تکامل مشترک انسان و بیماری و اینکه چگونه الگوهای تعامل انسان و بیماری در گذشته می تواند برای بازسازی الگوها و فرآیندهای تکاملی انسان استفاده شود، متمرکز است. من به ویژه به نقش بیماری ها در شکل دادن به محیط سازگار در طول تکامل انسان و تأثیر تبادل بیماری در طول تماس بین گونه های هومینین علاقه مند هستم. من کار میدانی را در سراسر جهان از جمله آمریکای جنوبی، خاورمیانه و به ویژه جنوب آفریقا انجام داده ام. من علاقه زیادی به آموزش علوم (من یک معلم خبره علوم و رئیس کمیته آموزش RAI هستم)و ارتباطات دارم ، و در طیف وسیعی از برنامه های رادیویی و تلویزیونی ظاهر شده ام که در مورد جنبه های تکامل انسان و آخرین یافته ها و پیشرفت ها در این موضوع بحث می کنند.

کتاب های سایمون آندرداون

درآمدی بر انسان شناسی