اندی اسمیت

اندی اسمیت

اندی اسمیت مربی NLP و مشاور پرس و جوی قدردانی است که در روستاهای فرانسه مستقر است و در سراسر جهان کار می کند. او در کمک به رهبران و تیم ها برای فراتر رفتن از بلوک هایی که مانع دستیابی آنها به پتانسیل آنها می شود، تخصص دارد.

کتاب های اندی اسمیت

رسیدن به هدف