داود دانشور

داود دانشور

داود دانشور در سال 1325 در تهران متولد شد.
او از اعضای مؤسس گروه سینما و تئاتر آیین است و نمایشنامه‌های شاخصی همچون واتسلاو، روشنایی تیره، مصاحبۀ خیرخواهی برای سرخ‌پوست، دیوانگان و متخصصین، کسی به سرهنگ نامه نمی‌نویسد و پیرسگ خرفت را کارگردانی کرده است. دانشور فارغ‌التحصیل کارشناسی بازیگری و کارگردانی تئاتر از دانشکدۀ هنرهای دراماتیک (۱۳۵۷) و کارشناسی ارشد از دانشکدۀ سینما و تئاتر (۱۳۸۲) است. فعالیتش را از سال‌های دانشجویی با ایفای نقش در نمایشنامه‌های استثنا و قاعده، در انتظار گودو (۱۳۵۴) و نوشتن و اجرای نمایشنامۀ چاه (۱۳۵۵) آغاز کرد. چاه در مسابقه‌ای که کارگاه نمایش برگزار کرد رتبۀ دوم را به‌دست آورد.

کتاب های داود دانشور