وحید نجارنژاد مشهدی

وحید نجارنژاد مشهدی

وحید نجارنژاد مشهدی متولد سال 1356 دارای مدرک تحصیلی دکتری، استادیار گروه بیماریهای درونی و کلینیکال پاتالوژی می باشد.

کتاب های وحید نجارنژاد مشهدی