پیتر ویل کوکس

پیتر ویل کوکس

پیتر ویلکاکس مقالات متعددی در مورد تمدن های باستانی نوشته است و همچنین عناوین متعددی از Osprey Ancient Warfare را تالیف کرده است.

کتاب های پیتر ویل کوکس

مردان در جنگ