والتر ساویچ‏

والتر ساویچ‏

والتر جان ساویچ (21 فوریه 1943 - 1 فوریه 2021) به دلیل تعریف کلاس پیچیدگی NL (فضای لگاریتمی غیر قطعی)، و برای قضیه ساویچ، که رابطه بین کلاس های پیچیدگی NSPACE و DSPACE را تعریف می کند، شناخته شده است. کار او در ایجاد کلاس‌های پیچیدگی به ایجاد زمینه‌ای کمک کرده است که بتوان استدلال غیر قطعی و احتمالی را بر اساس آن انجام داد. ساویچ دکترای خود را در رشته ریاضیات از دانشگاه کالیفرنیا، برکلی در سال 1969 زیر نظر استیون کوک دریافت کرد. از آن زمان او استاد دانشگاه کالیفرنیا، سن دیگو در بخش علوم کامپیوتر بود.

کتاب های والتر ساویچ‏

مرجع زبان برنامه نویسی ++C