مجید زندی

مجید زندی

مجید زندی متولد سال 1343، عضو هیئت علمی و مدیر گروه انرژی­های تجدید پذیر دانشگاه شهید بهشتی و مولف می باشد.

کتاب های مجید زندی

انرژی خورشیدی