فریده شهریاری

فریده شهریاری

فریده شهریاری نویسنده و شاعر ایرانی متولد سال 1366 می باشد.

کتاب های فریده شهریاری

مرا از شعرم جدا بخوابانید