نسرین تیموری

نسرین تیموری

نسرین تیمورین بدلکار حرفه ای سینما و مربی ژیمناستیک در ۳۰ خرداد سال ۱۳۷۲ در تهران دیده به جهان گشود.

کتاب های نسرین تیموری