امیر علیخانزاده

امیر علیخانزاده

امیر علیخانزاده (متولد 1335  درگذشته 1397) استاد پیشکسوت گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهد و رئیس پیشین مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتردانشگاه فردوسی مشهد بود.

 


کتاب های امیر علیخانزاده

مرجع کامل دولت الکترونیکی


بازاریابی الکترونیکی


تجارت الکترونیک


بانکداری الکترونیکی