خالد سیود

خالد سیود

خالد سیود تحصیلات کارشناسی خود را در دانشگاه فنی خاورمیانه، آنکارا، ترکیه، و دانشگاه روچستر، روچستر، نیویورک دریافت کرد. او مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد را ا از دانشگاه روچستر  و مدرک دکتری را از دانشگاه ای اند ام تگزاس کالج استیشن به ترتیب در سالهای 1977 ،1979 و 1982 در مهندسی برق دریافت کرد.او در سال 1982 به گروه مهندسی برق در دانشگاه نبراسکا-لینکن پیوست و در حال حاضر به عنوان استاد مهندسی هنسون مشغول به کار است. او سالهای تحصیلی 1995-1997 را در مرکز تحقیقات مرمره TUBITAKو دانشگاه بوزغزیچی ترکیه گذراند.

کتاب های خالد سیود