رویا راد

رویا راد

رويا راد متولد 25 شهریور 1357 در سبزوار، استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند است. او دارای مدرک کارشناسی مهندسی کامپیوتر، گرايش نرم افزار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر 1379 ، کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر، گرايش هوش مصنوعی، دانشگاه صنعتی شريف 1381 و دکتری مهندسی کامپیوتر، گرايش هوش مصنوعی، دانشگاه صنعتی شريف 1396 است. او از 1380 تا 1382 مسئولیت طراحی و پیاده سازی سیستمهای امنیتی و مديريت شبکه را در شرکت متانت اميرکبير و از سال 1382 نت 1385 مسئولیت پیاده سازی نرم افزار مانیتورينگ برای ماهوارة زهره، امکان سنجی سیستم مديريت اطاعات ملی را بر عهده داشت.

کتاب های رویا راد

یادگیری عمیق با پایتون


هوش مصنوعی با پایتون


یادگیری ماشین با پایتون