نورالدین زتیلی

نورالدین زتیلی

دکتر نورالدین زتیلی، استاد فیزیک در دانشگاه ایالتی جکسونویل، آلاباما، ایالات متحده آمریکا است. او مدرک کارشناسی ارشد و دکتری خود را در رشته فیزیک هسته ای نظری از MIT دریافت کرد. زمینه های تحقیقاتی او شامل نظریه هسته ای، مسئله چند جسم، مکانیک کوانتومی و فیزیک ریاضی است. 

کتاب های نورالدین زتیلی

تشریح مسائل مکانیک کوانتومی