افشین خانی

افشین خانی

افشین خانی سابقه 16 سال فعالیت در بخش های مختلف امور بین الملل، اعتبارات و بروات اسنادی،تخصیص ارز، مبارزه با پولشویی و ... سیستم بانکی و موسسات اقتصادی کشور را داشته و مشاوره شرکت های تولیدی و بازرگانی، وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری را در حوزه های تجارت خارجی و تامین مالی اعتباری و بین المللی را در کارنامه خود دارد.

کتاب های افشین خانی

UCP600