بروس آر. ماکسیم

بروس آر. ماکسیم

بروس آر ماکسیم به عنوان مهندس نرم افزار، مدیر پروژه، استاد، نویسنده و مشاور بیش از سی سال کار کرده است. دکتر ماکسیم استاد کامپیوتر و علوم اطلاعات و استاد دانشگاهی مهندسی در دانشگاه میشیگان - دیربورن است. تجربه حرفه‌ای دکتر ماکسیم شامل مدیریت سیستم‌های اطلاعات تحقیقاتی در دانشکده پزشکی، هدایت محاسبات آموزشی برای یک دانشگاه پزشکی و کار به عنوان برنامه‌نویس آماری است. دکتر ماکسیم به عنوان مدیر ارشد فناوری یک شرکت توسعه بازی خدمت می کرد.

کتاب های بروس آر. ماکسیم

کتابی برای نمایش وجود ندارد !