بهروز پرهامی

بهروز پرهامی

بهروز پرهامی، استاد مهندسی کامپیوتر در دانشگاه کالیفرنیا، سانتا باربارا است. او چندین کتاب درسی از جمله حساب کامپیوتری (OUP, 2000) و بیش از 200 مقاله تحقیقاتی نوشته است. او عضو موسسه مهندسین برق و الکترونیک (IEEE) و انجمن کامپیوتر بریتانیا (BCS) است. او یکی از اعضای انجمن ماشین‌های محاسباتی (ACM) و یکی از اعضای برجسته انجمن انفورماتیک ایران است که به‌عنوان یکی از اعضای مؤسس و اولین رئیس آن خدمت کرده است.

کتاب های بهروز پرهامی