برد لنکستر

برد لنکستر

برد استوارت لنکستر (متولد 1967) متخصص در زمینه برداشت آب باران و مدیریت آب است. او همچنین طراح، مشاور و یکی از بنیانگذاران Desert Harvesters، یک سازمان غیرانتفاعی است. 

کتاب های برد لنکستر