امیرمسعود رحمانی

امیرمسعود رحمانی

امیرمسعود رحمانی ، متولد 1353 ، استاد دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران و دارای مدرک دکترای تخصصی مهندسی کامپیوتر است. 


کتاب های امیرمسعود رحمانی

کلان داده ها