برنت استاکر

برنت استاکر

دکتر برنت استاکر دانشمند ارشد 3D Systems Corp است. پیش از این، او یک مهندس برجسته در تولید مواد افزودنی در ANSYS بود. وی یکی از بنیانگذاران و مدیر عامل سابق 3DSIM است که توسط ANSYS در نوامبر 2017 خریداری شد.

کتاب های برنت استاکر