جون جان ساکورایی

جون جان ساکورایی

جون جان ساکورایی (۱۹۳۳–۱۹۸۲) فیزیکدان آمریکایی-ژاپنی بود. او پس از آنکه از دانشگاه کرنل فارغ‌التحصیل شد به صورت مستقل، تئوری V-A اندرکنش‌های ضعیف را کشف کرد. او نویسندهٔ کتاب‌هایی چون «مکانیک کوانتمی مدرن»(۱۹۸۵-پس از مرگ)، «اصول تغییرناپذیری و ذرات بنیادی» (۱۹۶۴) و «مکانیک کوانتمی پیشرفته» (۱۹۶۷) است. کتاب «مکانیک کوانتمی مدرن» او متن درسی مکانیک کوانتمی تحصیلات تکمیلی است. البته خود او پیش از پایان یافتن نوشتن کتاب مرد و جان اس بل و سان فوتوان به همراه همسر او از روی یادداشت‌های به جا مانده، این کتاب را تألیف کردند. جمله معروف از او «کسی که کتابی را بخواند ولی نتواند تمرین‌های آن را حل کند، هیچ‌چیزی یادنگرفته»

کتاب های جون جان ساکورایی