رسول دلیرروی فرد

رسول دلیرروی فرد

رسول دلیرروی فرد متولد سال 1343، دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی برق - الکترونیک گرایش معماری سیستم های کامپیوتری، مدرس و مولف می باشد.

کتاب های رسول دلیرروی فرد