مارک اندرسون

مارک اندرسون

مارک ام اندرسون (متولد :1955)استاد زبان های آلمانی در دانشگاه کلمبیا است. او نویسنده لباس کافکا و سردبیر کتاب خواندن کافکا است.

کتاب های مارک اندرسون

کافکا و سیاست