پونگ پی. چو

پونگ پی. چو

پونگ پی. چو دکترای دانشیار در گروه مهندسی برق و علوم کامپیوتر در دانشگاه ایالتی کلیولند، کلیولند، اوهایو است. او بیش از دو دهه در دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد سیستم های دیجیتال و معماری کامپیوتر تدریس کرده است و چندین کمک هزینه آموزشی از بنیاد ملی علوم دریافت کرده است. او دارای مدرک کارشناسی، ملی چیائو - دانشگاه تونگ، تایوان ، کارشناسی ارشد، مهندسی کامپیوتر - دانشگاه ایالتی آیووا و دکتری، مهندسی کامپیوتر - دانشگاه ایالتی آیووا، 1989 است.

کتاب های پونگ پی. چو