داریوش اسدی

داریوش اسدی

مهندس داریوش اسدی ، متولد 1347 ، دارا ی مدرک کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات ، گرایش تجارت الکترونیکی  و عضو انجمن تجارت الکترونیکی ایران است.

کتاب های داریوش اسدی

تجارت الکترونیکی راهبردی