امیرحسین کوکبی

امیرحسین کوکبی

امیرحسین کوکبی متولد سال 1326، دارای مدرک کارشناسی متالورژی صنعتی از دانشگاه صنعتی شریف و مدرک دکترای متالوژی جوشکاری از دانشگاه استراتکلاید، استاد دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف می باشد.

 

کتاب های امیرحسین کوکبی