محمدعلی بیگ پور

محمدعلی بیگ پور

محمد علی بیگ پور در ۱۳۲۱ متولد شد. فوق لیسانس حسابداری را از دانشکده ی حسابداری و علوم مالی نفت در سال ۱۳۵۲ دریافت کرد.از سال ۱۳۸۷ پس از ۳۲ سال خدمت ارزنده بازنشسته شد همچون گذشته در مقام مشاور ارشد سازمان مالیاتی در فرآیند تدوین اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم ، قانون مالیات بر ارزش افزوده ، تدوین دستورالعمل حسابرسی مالیاتی و حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده فعال بود. در کارگروه هماهنگی مالیاتی با حسابداران رسمی تعامل خاص داشت.بیگ پور در راستای مسئولیت های اجتماعی خود به مدت بیش از بیست سال مدرس درس حسابداری مالیاتی و قانون مالیاتها در دانشگاههای مختلف کشور بود که محصول تجربیات وی بیش از ده ها مقاله ای ارزنده و کتاب (( حسابداری مالیاتی )) بود ، کتاب وی به عنوان یکی از منابع معتبر حسابداری مالیاتی در عرصه ی دانشگاه ها و حرفه ی کشور به شمار می رود.

کتاب های محمدعلی بیگ پور

حسابرسی مالیاتی