غلامرضا جهانشاهلو

غلامرضا جهانشاهلو

غلامرضا جهانشاهلو (۱۳۲۲–۱۳۹۶) ریاضیدان ایرانی و استاد دانشگاه خوارزمی بود.دکتر غلامرضا جهانشاهلو در سال 1322 خورشیدی در اراک متولد شد. ایشان دارای دکترای رشته ریاضی کاربردی از دانشگاه لندن غربی در سال 1355 است. وی عضو هئیت علمی دانشگاه تربیت معلم و دانشگاه آزاد اسلامی با درجه استاد پایه 32 می باشد.

کتاب های غلامرضا جهانشاهلو

مبانی ریاضیات