فرهاد ولی زادگان

فرهاد ولی زادگان

فرهاد ولی زادگان در سال 1356 درشهر قائم شهر (استان مازندران)بدنیا آمد.ثحصیلات ابتدائی و متوسطه را در این شهر به پایان برد و در کنکور سراسری سال 1377 با رتبه 714 کشوری در رشته زیست شناسی با گرایش علوم جانوری در دانشگاه تهران پذیرفته شد.در سال1383 به مقطع کارشناسی ارشد رشته فیزیولوژی جانوری دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم) پذیرفته شد و در سال 1387 با رتبه اول ورودی در مقطع دکترای رشته فیزیولوژی جانوری به دانشگاه خوارزمی راه یافت.دوره دکترا را با معدل 19.30 و پایان نامه نمره 20 در سال 1392 به پایان رسانیداز چند مقاله در ژورنال های خارجی و داخلی به چاپ رسیده است.وی هم اکنون به عنوان استاد یار رشته فیزیولوژی جانوری در دانشکده علوم پایه دانشگاه مازندران مشغول خدمت است.

کتاب های فرهاد ولی زادگان

نورواندوکرینولوژی