زیبا اسلامی

زیبا اسلامی

من در سال 1379 دکترای خود را در رشته ریاضیات کاربردی از دانشگاه تهران دریافت کردم. در سال های تحصیلی 1379 تا 1382 دانشجوی فوق دکتری در مؤسسه تحقیقات علوم بنیادی (IPM) بودم. من به عنوان یک محقق غیر مقیم در IPM در طول 2003-2005 خدمت کردم. در حال حاضر دانشیار گروه داده و علوم کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی (SBU) ایران هستم. تحقیقات من در درجه اول حول رمزنگاری و امنیت پروتکل های رمزنگاری متمرکز است.

کتاب های زیبا اسلامی

نظریه کدگذاری