ربکا باکستون

ربکا باکستون

ربکا باکستون، در فلسفه سیاسی و مهاجرت تخصص دارد. تحقیقات فعلی او به حقوق سیاسی پناهندگان در محیط‌های مختلف و مفهوم «عضویت» در نظریه سیاسی و اجتماعی می‌پردازد.
او همچنین به مطالعات مهاجرت، تاریخ اندیشه سیاسی، حیوانات غیرانسانی و فلسفه/نظریه سیاسی فمینیستی علاقه دارد.
او مدرک کارشناسی خود را در رشته فلسفه در کینگز کالج لندن در سال 2016 و کارشناسی ارشد خود را در مطالعات پناهندگی و مهاجرت اجباری در سال 2017 به پایان رساند. سپس برای مدت کوتاهی به عنوان محقق پارلمانی در مجلس عوام بریتانیا کار کرد و سپس برای مدرک دکترای خود به آکسفورد بازگشت.
او مدرس سیاست و سازماندهی مدرس در کالج سنت آن، آکسفورد بود، جایی که در دوره های کارشناسی PPE و سیاست و تاریخ تدریس می کرد.

کتاب های ربکا باکستون

ملکه های فلسفه