راسل بیل

راسل بیل

راسل بیل عضو هیئت علمی علوم کامپیوتر دانشگاه بیرمنگام می باشد و در زمینه ی سیستم‌های محاسباتی و ارتباطی و جامعه، با تمرکز ویژه بر استفاده از هوش مصنوعی در سیستم‌های تعاملی تالیف و تدریس می کند.

کتاب های راسل بیل

آشنایی با شبکه های عصبی