مسعود حاجی ربیع

مسعود حاجی ربیع

مسعود حاجی ربیع ، متولد 1349 ، استادیار مدرسی معارف اسلامی گروه حکمت و کلام، ادیان و عرفان، دانشکده الهیات و ادیان دانشگاه شهید بهشتی است.

کتاب های مسعود حاجی ربیع