کورش گلکار

کورش گلکار

دکتر کورش گلکار، استاد دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی است. در معرفی ایشان به تنوع و گستردگی فعالیت­های او در سه زمینه آموزش، پژوهش و حرفه طراحی شهری میتوان اشاره کرد و از دستاوردهای مهم ایشان میتوان ، راه­اندازی اولین دوره دکترای طراحی شهری کشور در دانشگاه شهید بهشتی، کسب عناوین نویسنده پر­تألیف در گروه هنر و معماری و نویسنده پر­استنادترین مقالات علمی – پژوهشی در حوزه طراحی شهری به گزارش پایگاه استنادی ISC و مدیریت علمی – فنی شماری از بزرگترین پروژه­های طراحی شهری کشور، از جمله برنامه راهبردی طراحی شهری و مدیریت منظر شهری تهران و طراحی راهبردی – ساختاری بافت قدیم تهران نام برد. او در مراسم بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 18 آبان 1395  به عنوان شهرساز برجسته در حوزه دانش نظری انتخاب شد.

کتاب های کورش گلکار

آفرینش مکان پایدار