شلی نوبل

شلی نوبل

شلی نوبل نویسنده پرفروش رمان‌های داستانی زنانه «رنگ‌های ساحل»، «ستارگازی»، «تعطیلات در کرسنت کوو»، «خلیج موج شکن» و «ساحل ویسپر» است. او همچنین با نام شلی فریدونت با رازهای جشنواره خلیج جشن و مجموعه اسرار دوران طلایی نیوپورت می نویسد.

کتاب های شلی نوبل

موج شکن