علی رضا علی زاده حاجی

علی رضا علی زاده حاجی

علی‌رضا علی‌زاده‌حاجی متولد ۱۳۷۸‏ است.

کتاب های علی رضا علی زاده حاجی

سوالات چهار گزینه ای پایتون