کمیسیون بین المللی سدهای بزرگ

کمیسیون بین المللی سدهای بزرگ

کمیسیون بین المللی سدهای بزرگ یا ICOLD (به فرانسوی: Commission Internationale des Grands Barrages یا CIGB) یک سازمان بین المللی غیر دولتی است که به اشتراک گذاری اطلاعات و دانش حرفه ای در مورد طراحی، ساخت، نگهداری و تاثیر سدهای بزرگ اختصاص دارد. . این شرکت در سال 1928 تأسیس شد و دفتر مرکزی آن در پاریس، فرانسه است. این کمیته متشکل از 100 کمیته ملی عضو است که در مجموع حدود 10000 نفر عضو دارند. زبان رسمی کمیسیون انگلیسی و فرانسوی است.

کتاب های کمیسیون بین المللی سدهای بزرگ