مجید ایرانمنش

مجید ایرانمنش

دکتر مجید ایرانمنش مدیرکل فناوری اطلاعات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری متولد ۱۳۴۸‬ می باشد.

کتاب های مجید ایرانمنش