آکواسی آچمپونگ بوتنگ

آکواسی آچمپونگ بوتنگ

دکتر بواتنگ که «دکتر کوره» نام دارد، دارای مدرک فوق لیسانس مکانیک حرارتی سیالات و دکترای مهندسی فرآیند فلزات و مواد با تمرکز بر کوره های دوار از دانشگاه نیوبرانزویک می باشد. او بیش از 90 مقاله در مورد انرژی، سوخت های زیستی و بیوشیمیایی، مواد معدنی و مهندسی فرآیند مواد در مجلات برجسته را تالیف کرده است. دکتر بواتنگ در حال حاضر یک دانشمند برجسته در خدمات تحقیقات کشاورزی وزارت کشاورزی ایالات متحده آمریکا است که تحقیقات در زمینه سوخت های زیستی و انرژی زیستی را دنبال می کند.

کتاب های آکواسی آچمپونگ بوتنگ

کوره های دوار