فروهر فرزانه

فروهر فرزانه

فروهر فرزانه (1336)، استاد دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف می باشد. وی مدرک فوق لیسانس پیوسته(کارشناسی و کارشناسی ارشد) خود را در رشته مهندسی برق، الکترونیک در سال 1359 از دانشگاه شیراز اخذ کرد. با کسب رتبه اول و با بورس اعطایی دولت فرانسه عازم آن کشور شد و فوق لیسانس در زمینه مخابرات ماهواره ای از دانشکده عالی مخابرات پاریس Paris, Telecom, ENST) ) را در سال 1360 اخذ نمود. سپس فوق لیسانس و دکترا در زمینه مخابرات مایکروویو و نوری را در سال های 1361 و 1364 از دانشگاه لیموژ فرانسه اخذ نمود. بخشی از کار او در رساله دکترا برنده جایزه مایکروویو اروپا، در کنفرانس مایکروویو سال 1985 میلادی شد.

کتاب های فروهر فرزانه