دبلیو. جی. ویتمن

دبلیو. جی. ویتمن

دبلیو . جی . ویتمن از سال 1969 تا 1999 استاد فیزیک لیزر در دانشگاه Twente (هلند) بوده است.او مقالات متعدد در زمینه لیزرهای CO2، لیزرهای اگزایمر و لیزرهای الکترون آزاد، منتشر کرده است

کتاب های دبلیو. جی. ویتمن

آشکارسازی و پردازش سیگنال