جیمز ام لیک

جیمز ام لیک

پروفسور جیمز ام. لیک در گروه مهندسی سیستم های صنعتی و سازمانی در دانشگاه ایلینویز تدریس می کند. پروفسور لیک به مدت 10 سال به عنوان یک معمار دریایی در شمال غربی اقیانوس آرام خدمت کرد و یک مهندس ثبت شده در معماری دریایی در واشنگتن است. علایق تحقیقاتی فعلی او شامل آموزش مهندسی، ادغام نرم افزار CAD/CAE در برنامه درسی مهندسی، تجسم فضایی و مهندسی معکوس است.

کتاب های جیمز ام لیک

گرافیک طراحی مهندسی