کریستوفر بری

کریستوفر بری

کریستوفر بری(متولد 1962 )در سال 2005 یک نویسنده تمام وقت شد. او نویسنده مایکل کین: یک قانون طبقاتی و شان کانری: اندازه یک مرد است. او که منتقد فیلم برای Mail on Sunday است، برای FT، Observer، Wall St Journal، New Republic و Literary Review می نویسد. او در لندن زندگی می کند.

کتاب های کریستوفر بری

شان کانری