میترا نعیمی سرشت

میترا نعیمی سرشت

میترا نعیمی سرشت ، متولد 1365 ، استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و دارای مدرک دکترای تخصصی مهندسی پزشکی، بیومتریال از دانشگاه صنعتی اصفهان است.

کتاب های میترا نعیمی سرشت