سید علی میرحسنی

سید علی میرحسنی

سید علی میرحسنی در سال 1338 در شاهرود متولد شد. وی در سال 1365 مدرک کارشناسی و در سال 1367 مدرک کارشناسی ارشد خود را در زمینه ریاضیات از دانشگاه فردوسی مشهد اخذ کرد. سپس در سال 1378 با مدرک دکتری در رشته تحقیق در عملیات از دانشگاه برونل، لندن، انگلستان، فارغ ­التحصیل شد. وی در سال 1384 به دانشکده ریاضیات و علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر پیوست و هم اکنون با درجه استادی با این مرکز علمی همکاری می­کند. علائق پژوهشی فعلی او شامل مدل­سازی و بهینه ­سازی است و در تعدادی از پروژه ­هاي کاربردی مرتبط با تحقیق در عملیات فعال بوده است. وی همچنین، تعدادی کتاب در زمینه ­های برنامه ­ریزی تصادفی، تحلیل پوششی داده­ ها، بهینه ­سازی خطی و غیرخطی بطور مشترک منتشر نموده است.

کتاب های سید علی میرحسنی

تحلیل پوششی داده ها


روش هایی در مدل سازی ریاضی


برنامه ریزی تصادفی