فیونا پچت

فیونا پچت

فیونا پچت نویسنده و ویراستار کتاب های کودکان و نوجوانان است. فیونا پچت در یورکشایر بزرگ شد و در دانشگاه تاریخ خواند. او در ایتالیا و سانفرانسیکو زندگی کرده است، اما اکنون در لندن زندگی می کند.

کتاب های فیونا پچت