هدایت الله نیرسینا

هدایت الله نیرسینا

هدایت‌الله نیرسینا استاد فقید دانشگاه تهران و ترانه سرای ایرانی، متولد 1294 بود. ایشان برای مدتی به عنوان ریاست شورای شعر رادیو ایران فعالیت داشتند. 

کتاب های هدایت الله نیرسینا